Menu
نویسنده مطلب : ساناز مجرد

مطلب مورد بحث:

فهرست برخی روشهای کلاسیک تولید ارزش اقتصادی


به نظرم وجه تمایز لیزینگ و خدمات در بعد مادی آن است. یعنی در قرارداد اجاره حتما شیئی که امکان تصاحب آن وجود دارد مبادله می‌شود. در حالی که خدمات بیشتر بر فروش مهارت متمرکز است.
شرکت‌های لیزینگ خودرو طی قراردادی و در ازای تعیین مبلغ مشخصی برای پرداخت منظم، وسیله را در اختیار خریدار می‌گذارند و خریدار بعد از اتمام پرداخت  مجددا وسیله را به همان شرکت بازمی‌گرداند و می‌تواند با قراردادی جدید و تعیین مبلغ، خودروی دیگری بردارد. بنابراین فردی که مبلغ خودرو را طی اقساط پرداخت کرده در نهایت صاحب خودرو نیست و این مبلغ را بابت استفاده‌ی مدت‌دار از آن کالا پرداخت کرده است و نه مالکیت آن.