Menu
نویسنده مطلب : لیلا م

مطلب مورد بحث:

حرکت آونگی در زندگی | در پی دستیابی به اهداف‌تان هستید یا کسب لذت؟


هدف گذاری و تلاش برای رسیدن به آن و در راستای آن گام برداشتن ،  باعث می شود از خودمان رضایت داشته باشیم ولی نکته مهم تعیین هدف بایستی واقع بینانه باشد  در غیر این صورت به جای ایجاد شادی حالت اضطراب بیشتر می شود .

به نظر من هدف گذاری در جنبه های مختلف برنامه زندگی باعث شادی می شود  که اگر در یک شاخه مشکلی پیش آمد با کار کردن در قسمت دیگر روحیه به دست بیاید و دوباره برای هدفی که fail شده تلاش انجام گیرد . این قضیه باعث ایجاد انعطاف پذیری شده و می توان جوانب را بهتر در نظر گرفت و با شکست در هدف وابستگی به هدف به وجود نیاید .