Menu
نویسنده مطلب : علیرضا داداشی

مطلب مورد بحث:

نامگذاری کودکان و نکاتی در مورد آن


سلام.

اول، معتقدم برای کسی که در جامعه ی ایران امروز ما  زندگی می کند یک چالش دیگر هم وجود دارد: این که فردا دیگران از فرزندت می پرسند که معنای نامش چیست و حتی گاهی می پرسند که چطور شد این نام را برایت انتخاب کرده اند.

دیگر اینکه ، به نظرم بسیاری از ما، در مقاطعی از زندگی با نام مان چالش داشته ایم. انگار خودمان هم بدمان نمی آید والدین مان هنگام انتخاب نام ما، به ابعاد مختلف نگاه کرده باشند و البته خوب می شد که بعد از همه ی جستجوها نهایتا اسمی را که ما امروز دوست داریم انتخاب می کردند.

سوم اینکه ، بعضی نامها در فرهنگ لغات معنای خوبی دارند ولی در تاریخ گذشته بر روی آدم های بدی گذاشته شده اند.( قطعاً قبل از اینکه آدم بدی بشوند.) حالا دیگر کسی به معنای خوبش نگاه نمی کند فقط به آن آدم بد تاریخ نسبتش می دهند.

چهارم، برخی نام ها در زمان گذشته دخترانه بوده اند و بعد پسرانه شده اند و برعکس. مثل همای و همایون.( درمنظومه ی همای و همایون خواجوی کرمانی، همای نام پسر است و همایون نام دختر.)

الان هم برخی نامها برای هر دو جنس انتخاب می شوند. مثل نسیم و عرفان و …

اینکه من چقدر به اینها نگاه داشته ام مهم نیست ، مهم این است که از کنار این موارد نمی توان بدون درنگ و تامل گذشت.

برقرار باشید.