احمدرضا کرمی - مهارت ابراز وجود و جرات ورزی (صراحت و قاطعیت)
Menu
نویسنده مطلب : احمدرضا کرمی

مطلب مورد بحث:

مهارت ابراز وجود و جرات ورزی (صراحت و قاطعیت)


من به تازگی دارم دوره ای رو میگذرونم که در آن جا آدم های با تجربه زیادی دارند و چون من تجربه کمی دارم ،احساس میکنم در بین آن ها ارزش کمی دارم و سرم مدام پایین و از ایجاد ارتباط با انها خجالت میکشم و توانایی ارایه نظرم رو با صدای بلند ندارم . ولی از امروز طبق گفته های محمدرضا شعبانعلی حتما ارزشی داشته ام که اجازه حضور در این دوره را پیدا کرده ام و درسته آنها جایگاه کاری بالایی دارند ولی من هم شخصیت خودم رو دوست دارم و به آن احترام میذارم .