Menu
نویسنده مطلب : امیر گوهری

مطلب مورد بحث:

وضعیت تعلیق ذهنی و غرق شدن در یک فعالیت


در مسیر پیاده روی میتوان از یک مکانیزم ساده و همه گیر استفاده کرد.

همه ما در پیاده روی این را تجربه کردیم که برای ایجاد سرگرمی، مغزمان دستور میدهد پایمان را روی خط مرزی که سنگ های کف پیاده رو را از هم جدا میکند نگذاریم.

بنابراین میتوان از سنگ هایی با رنگ متفاوت در الگویی که فرد نه نیاز به باز کردن بیش از حد پاهایش داشته باشد و نه مجبور به برداشتن قدم های بسیار کوچک برای رعایت قانون بازی(پا روی خط ممنوع) شود استفاده کنیم و برای الگو در عین تلاش برای دوری از یکنواختی، این را در نظر بگیریم که عابر مجبور به انجام حرکات آکروباتیک نشود!