Menu
نویسنده مطلب : محمد وفایی

مطلب مورد بحث:

تعریف هوش هیجانی چیست؟


Self awareness یا خودآگاهی اگر نگوییم مهمترین، به نظر من رکن پایه‌ای هوش هیجانی است. همان‌طور که در هر زمینه دیگر، شناخت از وضعیت فعلی و موجود خود، پایه اولیه و اصلی برای تغییر و پیشرفت است.

البته ترجمه هوش هیجانی به نظرم خیلی ترجمه خوبی نیست، این نظر شخصی بنده است.

 

هوش: با توجه به استفاده مداوم و قدیمی از کلمه هوش به‌جای IQ هنوز هم این کلمه اولین تصویری که در ذهن متبادر می‌کند همان ذهنیت قبلی هوش منطقی یا ریاضی است.

هیجانی: این کلمه ترجمه emotional آمده است، در ویکیپدیا در توضیح کلمه emotional میخوانیم:

Emotion is a mental state variously associated with thoughts, feelings, behavioural responses, and a degree of pleasure or displeasure.There is currently no scientific consensus on a definition. Emotion is often intertwined with mood, temperament, personality, disposition, and motivation.

 

که در مجموع به واژه حس و احساس در زبان فارسی نزدیک‌تر است تا هیجان. کلمه هیجان لااقل در من تصویری می‌آفریند از انگیزش صرف و انرژی زیاد برای انجام کاری. و کمتر به مفهوم آگاهی و کنترل و .. اشاره دارد.

 

تمام موارد فوق نظر شخصی است و قطعا احتمال اشتباه بودن دارد.