Menu
نویسنده مطلب : 92 حسینی

مطلب مورد بحث:

یک تمرین کوتاه اما اثربخش برای تسلط کلامی


اگه اشتباه نکنم این درس نیز از ابتدا بخش تسلط کلامی به اینجا منتقل شده،( معلومه خیلی مهم ) می خواستم  کتاب در حال مطالعه ام را تمام کنم بعد این تمرین را حل کنم اما زودتر می نویسمش

نام کتاب: مکتوب  و عطیه برتر اثر پائولو کوئلیو

احساسم: رضایت

چرا این احساس را دارم؟

چون نوشتار آن روان ، ساده ، روشنگر چشم دل  و سر است . برگرفته از اتفاق های واقعی که هر کسی می تواند آن را تجربه کند.  مانند کتاب معروف کیمیاگر این نویسنده ، سعی شده  با کلام و بیان حکایتی ساده  و دوست داشتنی به نشانه ها در زندگی توجه شود و بار ها به وجود الهی تقدیر و حکمتش  اشاره می شود.در کل می توان گفت این کتاب  مطالب مذهب ای و اخلاقی را به زبان روایت و حکایت  بیان می کند. در پیوست عطیه برتر آن نیز ، عشق را مهمترین  چیز دنیا بیان می کند( استفاده از کلمه جایگزین چیز در کتاب عینا آمده است).

در مقدمه آن آمده است؛( البته من هنوز موفق به تمام کردن آن نشده ام)

زندگی نکردن بهتر از عشق نورزیدن است.