Menu
نویسنده مطلب : امیر جافری

مطلب مورد بحث:

تفاوت تصمیم گیری و تصمیم سازی


تصمیم یاری برای مشتری در آمازون

یکی از کارهای جالب آمازون برای افزایش وفاداری مشتریانش تصمیم یاری برای آنهاست.

این جمله جف بزوس بنیانگذار شرکت آمازون همین موضوع رو به نوعی بیان می کند:

«یکی از غرورآمیزترین لحظات من زمان هایی است که مشتری می گوید ما او را قانع کرده ایم خریدی را انجام ندهد.»

در واقع آمازون تلاش می کند به مشتری کمک کند تا پول خود را اشتباه هزینه نکند و در بهترین محصول ممکن و مناسب به خود هزینه کند. در این حالت مشتری خاطره خوبی از خرید در آمازون را تجربه خواهد کرد و همین باعث وفاداری بیشتر وی می شود.

به این جملات جف بزوس دقت کنید:

«اصل دیدگاه ما این است که ما وقتی می توانیم پول در بیاوریم که به مشتری کمک کنیم بهترین تصمیم را بگیرد.

بر این اساس دیدگاه ها و کامنت های منفی هم به این علت که کمک می کنند مشتری تصمیم بهتری بگیرد ارزشمند هستند.

کامنت ها و دیدگاه های منفی، برای مشتریان مفید هستند و در بلندمدت در مقایسه با حالتی که فقط چند دیدگاه مثبت را انتخاب کرده و نمایش دهید، فرصت فروش بیشتری ایجاد می کنند.»

 

-همانطور که می دانید فروشنده ها معمولا برای مشتریان تصمیم سازی می کند که همانطور که در درس فوق گفته شد این تصمیم سازی می تواند مفید و یا مخرب باشد. ولی کسب و کارهای عظیمی مثل آمازون نشان داده اند که این تصمیم یاری و کمک به انتخاب گزینه درست برای مشتری است که به رشد و بقای کسب و کارها کمک می کند.