مونا رأفت - ایده هایی برای وبلاگ نویسی (۱)
Menu
نویسنده مطلب : مونا رأفت

مطلب مورد بحث:

ایده هایی برای وبلاگ نویسی (۱)


من در طول روز با تخیلاتم سپری میکنم تخیلاتی که وقتی برای کسی بازگو میکنم جالب است. به عنوان مثال یکی از تخیلات من  حرف زدن اشیا هست. وقتی قوطی دلستری که هنگام باز کردن در یخچال باز میکنم میبینم از جانب قوطی در ذهنم حرف میزنم. در کل حرفایی که طعم درد و دلی و طنز داشته باشه.  من اگر یه سایت شخصی داشتم بی شک از تخیلاتم مینوشتم.