Menu
نویسنده مطلب : امیر حسین تقوی

مطلب مورد بحث:

تحول دیجیتال یا دیجیتالی شدن چیست؟ تعریف دگردیسی دیجیتال


با توضیحاتی که داده شده به نظرم، نایکی و اپل مثالهای صحیحی هستند هر دو شرکت قبل از تحول دیجیتال وجود داشتند یکی کفش میفروخت و دیگری سخت افزار!

در جریان بروز و ظهور فناوریهای جدید، نایکی یک Solution مبتنی بر IoT به ما میفروشد و اپل تقریبا همه ابعاد زندگی دیجیتالی ما را به گروگان گرفته است. هر دو سازمان زنجیره ارزش خود را نیر بازتعریف  کردند.