Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا

مطلب مورد بحث:

افسردگی چیست؟ نشانه ها و علائم افسردگی چه هستند؟


من در این شرایط به خودم می‏‎گم که فرض کن مرده باشی و یاد کسانی که دست‏‎شان از دنیا کوتاه شده می‎افتم که دیگه توی این دنیا نیستند و هیچ کاری هم از دست‎شان برنمی‎اید ولی من می تونم هر کاری  که دوست داشته باشم انجام بدهم‎ و با این یادآوری به خودم حالم بهتر می‎شه.