Menu
نویسنده مطلب : رضا صبوری نژاد

مطلب مورد بحث:

چه کسی مقصر است؟


آقای بندورا تو مقاله‌ای با عنوان‌ Selective Moral Disengagement in the Exercise of Moral Agency در مورد انواع توجیه اخلاقی یا moral justification صحبت می‌کند و اتفاقا در بخشی از مقاله یکی از مکانیزم‌های توجیه اخلاقی را جابجایی مسئولیت یا Displacement of Responsibility معرفی ‌‌‌‌‌‌می‌کنند و توضیح می‌دهد که عاملان عمل غیراخلاقی در جهت پنهان سازی و حداقل سازی نقش خود تلاش می‌کنند، مثلا کشتار افراد در جنگ ویتنام، وقتی از عاملان در مورد رفتارشان پرسیده میشودم، می‌گویند فرمان از بالا صادر شده است.

به نظر من داشتن کنترل درونی از عواملی است که در مقصر ندانستن دیگران موثر است.