Menu
نویسنده مطلب : سجاد پورحسین

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


تعاریف مختلفی از موفقیت برای خودم تعیین میکنم اما بعضی اوقات در شرایطی قرار میگیرم که هیچ وقت جز تعاریف موفقیتی که برای خودم تعیین کرده بودم نبود. شاید کسب پول بیشتر برایم یک موفقیت باشد اما وقتی به هدف پول میرسم میبینم این چیزی نیست که میخواستم کاملا برایم عادی میشود.

همیشه دغدغه ی این را دارم که چرا ما اهل مطالعه نیستیم چرا  جامعه ما اینقد به کسب علم و یادگیری بی توجه است و هزار چراهای دیگر از همین جنس. هیچوقت صحبت کردن از موفقیت یک کسب و کار یا یاد دادن چیزی به کسی جز موفقیت و اهدافم نبوده اما در مواقعی که کاملا بی اختیار و تنها در یک بحث دوستانه چیزی را به طرف مقابلم یاد داده ام احساس موفقیت بی پایانی در خودم احساس کردم که هر زمان بهش فکر میکنم شیرینیش برایم تازگی دارد و عادی نمیشود چون احساسم میکنم باعث ایجاد تغییر هرچند کوچک در دیگری شده ام.

فکر میکنم لذت موفقیت و شادمانی ابدی را کسی احساس میکند که برای خود و اطرافانش خیرخواه باشد و سعی کند هم به خود و دیگران کمک کند تا ازخودمان یک نسخه بهتر شویم.متمم از همین جنس است، لذت یاد دادن و یادگرفتن و تغییر کردن در بین دوستان متممی موفقیتیست که قطعا همه ما احساس میکنیم.