Menu
نویسنده مطلب : مجتبي رضایی

مطلب مورد بحث:

چه مدلی مفید است؟ (ویژگی‌های یک مدل مفید)


مدل EFQM

این مدل اروپایی ( European Foundation for Quality Management )  در کنار مدل ژاپنی دمینگ  (PDCA) و مدل آمریکایی مالکوم بالدریج (Malcolm baldrige) یکی از مدل های تعالی سازمانی است که به سازمان ها کمک می کند در یک چارچوب مشخص عملکرد سازمان خود را ارزیابی کرده و در صورت پیاده سازی و اجرای درست در جهت بهبود مستمر و رشد و توسعه سازمان گام بردارند.

در ایران از مدل EFQM به عنوان جایزه کیفیت نیز نام برده می شود که می توان گفت زیر مجموعه پیشرفته ای از استاندارد  ایزو محسوب می شود و در برخی از شرکت های داخلی مورد استفاده قرار می گیرد.

از لحاظ ویژگیهای یک مدل مفید :

فراگیر بودن :

این مدل در بسیاری از سازمان های کوچک و بزرگ قابل اجراست.

حداقل استثناء :

فکر نمی کنم استثناء داشته باشد یا حداقل به ذهن من نمی رسد.

قابل تکرار بودن :

تکرار پذیر هم هست و می توان به دفعات آن را اجرا کرد.

فرا فرهنگی بودن :

به نظر می رسد به صورت کلی مستقل از فرهنگ ها به لحاظ داشتن چارچوب مشخض قابلیت اجرا داشته باشد.

توانایی پیش بینی :

می توان پیش بینی کرد سازمانی که این مدل را اجرا می کند در مسیر رشد و توسعه قرار دارد.

لینک

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟