Menu
نویسنده مطلب : آتا ناصر

مطلب مورد بحث:

گاوین اشمیت: فاصله بین خبرها و فهم ما


متاثر از مباحث این دو درس اخیر به نظر من امروزه در سازمان های دولتی کشور ما به دلیل عدم ثبات مدیریتها، که از جهات زیادی اثرات سوء آن بررسی شده، آنچه که خریدار ندارد تحلیلهای معطوف به روندها و هشدارهای معدود افرادی است که روندها را می بینند و از رویدادها خبر می دهند. در واقع احساسم این هست که در وضعیت عدم ثبات حرفهای از جنس توجه به روندها کمتر خریدار دارد تا مانورهای ماهرانه روی وقایع.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟