Menu
نویسنده مطلب : بی نام

مطلب مورد بحث:

تعریف مهارت چیست؟


با سلام و وقت بخیر

ج۱ ـ در سری درس های دورهMBA ، جای مهارت فن بیان خالی است و روی نمودار دروس مذاکره در سمت راست و در نقطه ۱۰۰ جای داری ، ارزش آفرینی ، تصمیم گیری و سایر درس های آورده شده در نقطه بالای ۵۰ قرار دارند و همگی مهارت هایی هستند که به نظر من برای هر فردی مورد    نیاز است

ج۲٫

مهارت خوب ارتباط برقرار کردن با دیگران

مهارت بسیار دقیق و نکته بین بودن در تمام مسائل

مهارت خوش بیان ئ شیرین زبان بودن ـ البته از دید دیگران

مهارت بسیار پیگر بودن و پشتکار زیاد

مهارت انجام کاری هنری دستی ـ نقاشی روی چرم ، نقاشی روی سفال ، سراجی دوزی

ج۳٫

مذاکره کننده قوی ،

باد سواد و دانش بالا

تسلط کامل بر زبان انگلیسی

مهربان بودن و توجه به دیگران