Menu
نویسنده مطلب : علی محمدی

مطلب مورد بحث:

کاربردی کردن آموخته‌ها: آیا به تفاوت آموختن و به کاربردن توجه کرده‌اید؟


آموزش دو جنبه دارد، آموزش دهنده و آموزش گیرنده

وقتی فردی می گوید آموزش های دوره ای کاربردی نبود باید ابتدا به سهم خودش در پیاده کردن این آموزش ها توجه کنیم و سپس به سهم آموزش دهنده

برای مثال اگر بهترین کتاب ها را در زمنیه ی یادگیری یک زبان برنامه نویسی، مثلا پایتون را بخوانید اما حتی ادیتور پایتون را هم باز نکنید که بخواهید در آن کدی ساده مانند:

a = 4

b = 5

print( a + b)

را تایپ نکنید نتیجه ای نخواهید گرفت و هیچ گاه یک برنامه نویس حرفه ای نخواهید شد.

عمدتا افراد به دلیل این که نمی توانند یا نمی خواهند( من می گویم اهمال کاری پنهان دارند) که آموزشی را در زندگی خود آزمایش کنند می گویند کاربردی نبود، برای مثال در کتابی می خوانند یا در سمیناری مطلبی در مورد اجایل می شنوند، این که برای چابک بودن کارها را به قطعات کوچک باید تقسیم کرد، اما زمانی که باید کارها را تقسیم کنند و آن ها را به قطعات کوچک قابل اجرا و دارای مفهوم تبدیل کنند، باز هم طبق روال گذشته پیش می روند و همان کارهای قدیم را می کند و در آخر می گویند که :

مهندس اجایل برای شرکت ما جواب نمی ده، یا بدتر از آن :

اجایل رو در ایران نمی شه استفاده کرد