Menu
نویسنده مطلب : ریحان

مطلب مورد بحث:

تعریف انحراف (Deviation) در کنترل سیستمها


KPI فروش یک انحراف برنامه ریزی شده است

خطاهایی که منجر به بروز این انحراف شده

بزرگترین خطای ما عدم پیش بینی روند تولید نرم افزار است که همین موضوع باعث تاخیر زمانی شده (ما باید مجموعه های همکار و باگ های موجود در نرم افزار را هم در نظر میگرفتیم)

عدم انتخاب درست مکان هایی که امکان ملاقات با مشتریان را افزایش میدهد

آن چیزی که امکان تعدیل را داره ، تغییر مکان برای پیدا کردن مشتری است و امکان تعدیل در ارگان هایی که باهاشون همکاری داریم نیست اما میتونیم در پیش بینی زمان تحویل نرم افزار براساس تست و باگ هایی که پیدا میکنیم  نیز تغییرات ایجاد کنیم