Menu
نویسنده مطلب : مهساصحراگرد

مطلب مورد بحث:

رابطه شادمانی با شیوه‌ی نگاه به گذشته، حال و آینده


من وقتی رضایت دارم شاد هم هستم.و این دو برای من خیلی بهم نزدیک هست.و تنها دلیلی که این درس رو انتخاب کردم اینه که من شاد نیستم.و لحظات کمی از زندگی احساس شادی دارم.

زندگی گذشته ام سخت بر من گذشت .اما به اهدافی که می خواستم با هر قیمتی که شد رسیدم.واحساس شادی و رضایت داشتم.اما بعد از مدتی سطح نیازها م بیشتر شد .و باید بیشتر تلاش می کردم .مسیر شغلی و کاری ام رو عوض،کردم که به من خیلی سخت گذشت و من افتادم در ورطه عدم رضایت و عدم شادمانی.یعنی روزهای شادم کمتر و کمتر شد.به آینده امیدوارم.با اینکه برام معلوم نیست و هنوز احساس رضایت ندارم چون به اهدافم نرسیدم.فکر می کنم روزی که به رضایت برسم.شادمانی بیشتری رو تجربه می کنم.

و شاید درس شادمانی متمم بهم کمک کنه .که بدون رضایت شادمانی بیشتری تجربه کنم .