Menu
نویسنده مطلب : امین

مطلب مورد بحث:

چگونه خودتان را در شهرتان گم می‌کنید؟


گاهی وقت ها تنها راه گم شدن، غرق شدنه. غرق شدن در چیزهایی که دوستشون داریم.

غرق شدن در یک رمان و جای تک تک آدمهای رمان زندگی کردن!

غرق شدن در زیبایی موسیقی و با زبان موسیقی گفتگو کردن!

غرق شدن در یک شعر و در لابلای کلمات و سطرهای اون نفس کشیدن!