Menu
نویسنده مطلب : سیامک مهربانی

مطلب مورد بحث:

استعدادیابی فرزندان و نکاتی در مورد تشخیص استعدادها (کلیپ تصویری)


گفته شد استعداد به بیانی یعنی فراگیری مهارتی با سرعت زیاد به نحوی که سریعا در بالای لیستی قرار بگیریم و در حال انجام ان متجه گذر زمان نشویم. من همین دریافت را نسبت به تدریس مطالب آموزشی امداد و نجات در جمعیت هلال احمر به عنوان مربی داشتم. بدون توجه به گذر زمان در طول چند ماه متوجه شدم که نه تنها مطالب را با جامعیتی خوب دریافت کردم بلکه به عنوان مربی مطلوب از جانب مراکز درخواست می شدم و در طی آن بسیار سخت بود که زمان را بفهمم. اما نکته مهم اینجاست که چرا نتوانستم آن را به عنوان شغل انتخاب کنم؟ درآمد ناکافی یا اینده ای ثابت و محدود! حالا که استعدادی را در خود شناختم باید آن را به سرانجام برسانم یا سرکوب کردن آن جایز است؟ اگر شناسایی استعداد با تجربه حاصل می شود پس مطمئنا عمر محدود ما اجازه تجربه بسیاری از رویدادها را ندارد لذا این امکان حتمی است که مابخشی از خود را نشناخته ایم.