حسین احمدیار - استراتژی تمایز | متمایز بودن به عنوان یک استراتژی رقابتی usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : حسین احمدیار

مطلب مورد بحث:

استراتژی تمایز | متمایز بودن به عنوان یک استراتژی رقابتی


رایش تولید کننده مایع دستشویی کرمی که البته لوکس هست ولی گرون نیست

اپل استور و سبک خاصش توی توزیع اپل و خدماتش با اون صف هایی که ارزوی برندهای دیگس

کریستوفر نولان سبک خاص توی ساخت فیلم ونگاهش به زندگی که بزرگتر از زندگیه