Menu
نویسنده مطلب : محمد

مطلب مورد بحث:

مانع اصلی در رسیدن به خواسته ها


قبل از اینکه نظر بقیه رو بخونم نوشتم تا حرف خودم باشه شاید هم تکراری بشه
من خیلی به این چند عبارت فکر کردم
خواسته
هدف
معنی
انگیزش و…
تو دنیا ذهنی من و امثال من که تقریبا همه چیز نسبی می شه و علم به اینکه توانایی انسان به عنوان یک موجود مختار (البته بازم نسبی ) بی شمار احتمال برای زندگی به وجود میاره . اونوقت سوال من این می شه چرا؟
چرا باید این کار رو کنم یا نکنم ؟ با توجه به اینکه هر فعلی که انجام می دیم و حتی انتخابی که نمی کنیم هزینه داره . اینجاست که اهمیت دونستن خواسته ها مطرح میشه . به عبارت بهتر وقتی می بینی هر خواسته ایی در واقع کلی ناخواسته هم همراهش هست دیگه خواسته هات از بین میره
به قول یک دوست داشتن چیزی که حاضرباشی براش بمیری بزرگ ترین نعمته