Menu
نویسنده مطلب : دریا کمایی

مطلب مورد بحث:

فقر نوازش و قوانین نادرست در اقتصاد نوازش


فقر نوازش و قوانین نادرست در اقتصاد نوازش

برای من هم تقریبا حدس آقای مک کنا تا حدود زیادی درست بود. اما مساله ایی که وجود داشت در مورد زمانی بود که از کسی درخواست نوازش مثبت داشتم اما دریافت نمیکردم.

دوباره برگشتم و دو درس قبلی را که مرتبط بود خواندم(مفهوم نوازش و نوازش پلاستیکی، خساست در نوازش و اقتصاد نوازش)

متوجه شدم در مواردی که نتوانستم نوازشی که میخواهم را دریافت کنم بخاطر اینکه با کسانی مواجهه شدم که خساست در نوازش دارند.

در مورد پنج آموخته نادرست و قانون غلط در نوازش هم باید بگویم که : مورد سوم کمی در مورد من درست هست (وقتی نیاز به نوازش داشتی و کسی آنرا به تو داد، آنرا نپذیر) مثلا کسی میخواست چیزی رو به عنوان هدیه بهم بده اما قبول نمیکردم فکر میکردم چون شاغل نبودم  از روی دلسوزی این کار رو می کرده.