- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : مریم محمودی

مطلب مورد بحث:

نگاهی دقیق‌تر به واژه‌ی سرمایه


سرمایه علاوه بر انکه در حوزه های زیر مجموعه اقتصاد مورد توجه است  امروزه  یکی از مفاهیم بسیار پر کاربرد در حوزه جامعه شناسی هم هست .من میخواهم مثالی از این حوزه را مطرح کنم .

پیر بوردیو جامعه شناس فرانسوی ، ۴ نوع کلی از سرمایه را شناسایی میکند . سرمایه اقتصادی. سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی وسرمایه نمادین . او معتقد است که در هر بخش از جامعه که آنرا میدان مینامد ، یکی از انواع سرمایه مورد منازعه است . یعنی افراد برای کسب ان سرمایه با یکدیگر رقابت میکنند . چرا که هر کس سرمایه بیشتری داشته باشد میتواند قواعد میدان را تعیین کند . در واقع با توجه به نکته ای که متمم گفت او معتقد است آدمها بیهوده سر سرمایه بایکدیگر نزاع نمیکند ، آنها از سرمایه خود استفاده میککند تا بتوانند قواعد اصلی میدان را خودشان تعیین کنند .

مثلا در میدان اقتصاد ، سرمایه مورد منازعه ، سرمایه اقتصادی است . در میدان علم ، سرمایه مورد منازعه ، سرمایه نمادین یا همان اعتبار است . دانشمندان برای کسب اعتبار بیشتر، با یکدیگر رقابت میکند . کار علمی تولید میکنند با یکدیگر وارد منازعه میشوند و … اما نه فقط برای اینکه از این اعتبار لذت ببرند یا به تعبیر متمم ، بعنوان دارایی آنرا انبار کنند بلکه از آن استفاده میکنند تا خودشان تعیین کننده قواعد میدان باشند ، یعنی آنچه را که آنها مهم میدانند ، مورد مطالعه قرار گیرد، آن تبیینی که آنها ارائه میکنند علمی دانسته شوند و حتی دیگران ، در آن مسیری که آنها برای گامهای بعدی در تحقیقات تعیین میکنند قدم بردارند. بدین طریق آنها دارایی خود “اعتبار ” را به ” سرمایه “تبدیل میکنند و البته حاصل این بهره برداری ، پویایی میدان علم و نتیجتا منتفع شدن جامعه میشود . دانشمندان اگر دانش خود را منتشر نکنند ، اعتبار کسب نمیکنند ، شناخته نمیشوند ، سرمایه نمادین نمیسازند و در واقع  از میدان علم عملا حذف میشوند .