- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : مینا سالاری

مطلب مورد بحث:

استراتژی رهبری هزینه | کاهش هزینه برای ایجاد مزیت رقابتی


فروشگاههای زنجیره ای در بسیاری از موارد از والمارت تا شهروند با استفاده از روش افزایش سرمایه گذاری اولیه و کاهش  هزینه ها در بخش های مختلف توانستند قیمتها را کاهش دهند. یکی از این روش ها در نظر گرفتن تعداد کمی پرسنل برای راهنمایی مشتریان و قرار دادن صندوق دارها برای محاسبه قیمت تمام محصولات در محل در خروج که تعداد فروشندگان را بشدت کاهش داده و استفاده از فناوری  برای محاسبه سریع و دقیق و شفاف برای مشتری  است.