Menu
نویسنده مطلب : آرش

مطلب مورد بحث:

تفکر واگرا و تفکر همگرا


تمرین :

عوض کردن چیز های مختلف رو دوستان گفتند، من میخوام در مورد یک زمان کوتاه ده دقیقه ای که خودم امتحان کردم بگم. دقیقا قبل از خواب، به کارها یا مسائلی که در طول روز باهاش روبرو بودم فکر کردم و تامل کردم که چه راههای دیگه ای هم میتونستم برای حل اونها داشته باشم و آیا شتابزده و همگرایانه رفتار کردم؟ چقدر؟

این رو یادداشت کردم. و حالا میتونم سیر واگرایی رو در خودم به خوبی ببینم. فقط ده دقیقه هر شب.

 

رابطه :

تفکر همگرایانه رابطه رو هم همگرا میکنه، منتها نقاط همگرایی دو طرف به احتمال زیاد متفاوت خواهد بود، چون دو تا آدم متفاوت هستند. این تفکر واگرایانست که کمک میکنه به اختلافات طور دیگه ای نگاه کرد و همه چیز رو دید و به سمت یک نقطه ی مشترک حرکت کرد. شاید بشه گفت قوام و دوام یک رابطه به تفکرا واگرایانه ی طرفین میتونه باشه.