Menu
نویسنده مطلب : رضا

مطلب مورد بحث:

مکانیزم های دفاعی و کارکرد آنها در مذاکره


با سلام

تمرین ۱:

در محیط های شخصی و عاطفی وقتی  یکی از طرفین مرتکب عملی شده که می دونه خطاست به صورت ناخودآگاه مهربان تر،  متعامل تر و نرم تر میشه. از این دست مثال مردی که شب دیرتراز معمول خونه رسیده در قبال خواسته های همسرش منعطف تر برخورد می کنه.

تمرین ۲:

در مجموعه قبلی که کار می کردم تعدادی از بچه ها باهم شرکت زده بودن و اگه میانگین زمانی گفتگوهاشون نسبت به قبل از شروع همکاریشون  رو بررسی می کردم کاملا واضح بود درگیر مکانیزم های دفاعی بودن.

برقرار باشید