Menu
نویسنده مطلب : آناهیتا محمودی

مطلب مورد بحث:

اعتمادسازی در رابطه | آشنایی با روش های جلب اعتماد


برای رسیدن به یک اعتماد بر اساس محاسبه ، دانش و شناخت در زمینه های مختلف زندگی نیاز به تلاش زیادی است. برای مثال در بحث دانش ، دونفری که می خواهند از دوفرهنگ و دو زبان متفاوت با یکدیگر ازدواج کنند چون اطلاعاتشان از هم کافی نیست به راحتی نمی توانند به یکدیگر اعتماد کنند.

در زمینه محاسبه ای نیز وقتی دوشریک یا بیشتر با هم کاری را شروع می کنند بر اساس بحث اعتماد به هم پیش می روند و اگر شناختشان از هم بیشتر باشد به راحتی همه شرکا می توانند سود ببرند.