Menu
نویسنده مطلب : بابک کابری

مطلب مورد بحث:

نقاط اهرمی، نقاط کلیدی و نقاط مرزی در سیستمها


در مورد اعضای کلیدی کاملا موافقم.

در مورد نقاط مرزی ، اگر خانه و اسباب زندگی را هم جزو سیستم خانواده در نظر بگیریم، تقریبا موافقم با ذکر دو نکته: اول اینکه “سطح درآمد” بنظرم جزئی از سیستم نیست. یک تعامل بین خانواده با محیط بیرون است. شاید منظور “ثروت مادی” است که در آنصورت بنظرم صحیح خواهد بود. دوم اینکه خود اعضای خانواده هم می توانند نقاط مرزی باشند.

در مورد نقاط اهرمی کاملا مخالفم. چون نقاط اهرمی بنا به تعریف بخشی از سیستم است که با کمترین هزینه مادی/معنوی/زمانی توسط آن بتوان بیشترین خروجی را در سیستم ایجاد کرد. داشتن بچه هزینه مادی/معنوی/زمانی کمی ندارد. (با این دید شاید اتخاذ همسر دوم به مراتب اهرمی تر باشد :) ) ولی جدا از شوخی ، بنظرم نقاط اهرمی آن نقاطیست که کیفیت زندگی مشترک / خوشبختی را افزایش می دهد و این خود بحث بسیار گسترده ایست.

 

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟