Menu
نویسنده مطلب : مهدی کیانی

مطلب مورد بحث:

برای مشورت در تصمیم گیری به چه کسانی مراجعه می‌کنید؟


در مشورت بهترین ارتباط رو با کسانی برقرار میکنم که تصمیمی مشابه با من رو تجربه میکنند،

بهترین اتفاق این بوده که به کسانی برخورد کنم که همزمان تصمیمی مشابه را با اقدامی فراتر از من دنبال کرده اند،

در حالت دوم علاوه بر گرفتن مشورت نقشه مسیر هم برایم روشن میشود،

تفاوت این است که با حداقلِ ریسک به مقصد می رسم.

از نظر من مهمترین قسمت مشورت در تصمیم گیری انتخاب کسی هست که واقعا رسیدن به نتیجه مطلوبِ من، برای او حائز اهمیت باشد.

نتیجه منفی؛ مشورت برای اولین خودرویی که خریداری کردم،

چند سال گرفتار ماشینی معیوب و پرخرج که حتی قدرت تعویض آن را نداشتم.

نتیجه مثبت؛ ادامه تحصیل در مقطعی از زندگی که اصلا احتیاج به مدرک نداشتم،

تا به امروز استفاده معنوی و فیزیکی بسیار خوبی از این تصمیم گرفته ام که مرهون مشورت دادن هوشمندانه فردی بود که در مبحث فوق حالت رویای تلقی می شود.