Menu
نویسنده مطلب : امیرمحمد قربانی

مطلب مورد بحث:

چه مدلی مفید است؟ (ویژگی‌های یک مدل مفید)


۱. نهادینه کردن یک عادت اجتماعی

به طور کلی یک عادت را باید با تشویق یا تنبیه نهادینه کرد (این خود یک مدل ذهنی است).

حال اگر بخواهیم با تنبیه نهادینه کنیم:

این موضوع در مورد نمونه‌های مختلف قابل اجرا است. مثلا یک نمونه‌اش عادت بستن کمربند ایمنی بود که هم اکنون خوشبختانه در کشور بسیار رایج شده است. مثلا همین عادت بستن کمربند ایمنی، برای اولین در استرالیا در سال ۱۹۷۰ اجباری شد. در آمریکا نیز برای اولین بار در ایالت نیویورک در سال ۱۹۸۴ اجباری شد.

این فرایند را می‌توان جدا از نوع فرهنگ در کشور‌های مختلف انجام داد. هم‌چنین برای انواع عادات اجتماعی دیگر قابل تکرار است. مثلا می‌توان از آن برای نهادینه کردن عادت احترام به چراغ عابرپیاده استفاده کرد.

از استثناهای آن می‌توان به این موضوع اشاره کرد که در همین کشور خودمان، با وجود جریمه، هنوز افرادی هستند که از کمربند ایمنی استفاده نمی‌کنند. پس می‌توانیم بگوییمم که این مدل قابل بهبود است.

 

۲. به نظرم زمانی که مدل ایجاد شد، مهم است. مثلا اینشتین حدود ۸۰ سال پیش تئوری نسبیت را مطرح کرد.  درک مدل ذهنی او هم اکنون برای مردم دشوار است ولی شاید صد سال دیگر این طور نباشد. گالیله زمانی که گفت زمین گرد است، برای افراد آن زمان ملموس نبود. ولی درک این واقعیت هم اکنون برای انسان، خیلی ابتدایی و ساده تر شده است.