Menu
نویسنده مطلب : آلیشان وسکان

مطلب مورد بحث:

خودآگاهی | یکی از مولفه های هوش هیجانی


واقعا این مسئله ارتباط یکی از بزرگترین چالش‌های زندگی من هست. تا حدود ۶ سال پیش من خودم رو خیلی تحت فشار می گذاشتم که مثل خواهر یا برادرم کلی دوست داشته باشم و هر شب برم بیرون و مهمونی و غیره. ولی اینقدر این کار حس بدی به من میداد که تقریبا باعث شد تمام ارتباطاتم رو قطع کنم و منزوی بشم.

بعد کم‌کم شروع کردم به مطالعه و دادن تست‌های مختلف مانند MBTI در این زمینه و تازه فهمیدم که من یک آدم بسیار درونگرا هستم و این هیچ اشکالی نداره. کم‌کم شروع کردم به انتخاب فضاهایی که می‌خوام و می‌تونم درونشون حضور داشته باشم.

به نظرم آموزش چنین مسائل واقعا پایه‌ای باید در هر خونه و مدرسه‌ای جا بیفته تا هر فرد ویژگی‌های شخصیتی خودش رو بشناسه و بتونه انتخاب‌های درستی بر اساس اون انجام بده.