Menu
نویسنده مطلب : آرش

مطلب مورد بحث:

سه ویژگی اصلی کنترل مدیریتی


در یک شرکت تولید کیربکس وجعبه فرمان :

مدیر ارشد همان مدیر عامل شرکت هست که وظیفه دارد تا برای سازمان مشتری یابی کند و در این راستا استراتزی های کوتاه مدت بلند مدت و میان مدت تعیین کرده و با ایجاد جلسات تولید بموقع و تخصیص وشناسایی منابع خود زمینه عرضه برای مشتری را فراهم اورد و همچنیین بتواند نقاط قوت و ضعف سازمان را شناسایی کرده تا بتواند ضعف خود را پوشش داده و از قوت خود استفاده نماید و نیز با بررسی همه جوانب در جلسات هییت مدیره و همچنیین در جلسات داخلی بتواند تیراز و انواع محصول (کیربکس) که مشتری نیاز دارد را مشخص کرده و در مورد ان تصمیم گیری کرده  وبتواند سر موقع تحویل دهد ونیز پایش نماید

معاونت اجرایی شرکت که در راستای اهدافی که مدیر عامل شرکت دستور العملی را که مخصوصا در مورد تیراز و انواع محصول و در یک مدت زمان مشخص معمولا ۱ ساله تولید به ایشان سپرده را به مدیران میانی سازمان انتقال می دهد

مدیران میانی که به سالن های مختلف  تقسیم میشوند: مدیر سالن پوسته تراشی- میدیر سالن مونتاز- مدیر سالن جعبه فرمان- مدیر سالن چرخ دنده- مدیر سالن تست و… که هر کدام به ترتیب اولویت مراحل تولید وظیفه کنترل مجموعه خود در راستای اهداف شرکت را دارند 

سرپرستهای سالنهای مربوطه و مسیولین خطوط تولید که وظیفه کنترل امار قطعه زنی ماشین الات- روند شیفت کاری – اضافه کاری پرسنل- حضور غیاب پرسنل- وقفه کاری- و…

فورمنهای خط تولید که وظیفه ستset و راه اندازی ماشین را نسبت به قطعه  مورد نیاز بنا به دستور مسیول مربوطه 

اپراتور هر ماشین که وظیفه قطعه زنی و کنترل تلرانس مربوط به هر قطعه در دستگاه متعلق به ایشان است  و تحویل آمار تعریف شده

ضمن اینکه لایه های دیگری اعم ازبرنامه ریزی- فروش -سفارشات داخلی و خارجی-تعمیرات ماشین الات- تضمین کیفیت- کنترل کیفی- مهندسی تولید- تحقیق و توسعه-کنترل نهایی و… که هر کدام بصورت آبشاری cascading و الویت بندی وظیفه کنترل خاص خود را دارند