Menu
نویسنده مطلب : مریم توتونچی نیا

مطلب مورد بحث:

فرصتها و تهدیدهای ناشی از خودافشایی - مهارت خودافشایی (قسمت دوم)


به شدت با مطالب ارائه شده موافقم. وقتی تدریس رو تازه شروع کرده بودم یادمه مدیرمون می گفت با زبان آموزاتون دوستانه برخورد کنین اما دوست نشین و این تقریبا همیشه کمکم کرد که در عین روابط خوب با دانش آموزام، بتونم فاصلمو حفظ کنم و معلمشون باشم.