Menu
نویسنده مطلب : دانیال طالب

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


بخش اول تمرین:

– لطفا توجه داشته باشید که رنگ و شکل ظاهری ربات ها خیلی نشانه خوبی برای تشخیص آنها نیست.

– رباتهایی که کف پای آنها صاف است از سیاره آلفا و رباتهایی که کف پای آنها نوک تیز است از سیاره بتا هستند. (شکل پا مهم نیست، فقط داشتن گوشه تیز به سمت پایین مهمه)

 

بخش دوم تمرین:

من معمولن تو پیدا کردن تشابه ها و تفاوت های چیزها استعدادم بد نیست؛ البته این تعریف نیست چون شاید خیلی استعداد به درد بخوری هم نباشه.

تو این مورد هم اول سعی کردم از رنگ ربات ها به یک قانون مشترک برسم ولی دیدم نکات مشترک بیشتر از نکات اختلافه. از نظر شکل ظاهری (گرد یا مربع بودن سر و بدن) هم با وجودی که تعدا رباتهای گرد در سیاره الفا و تعداد ربات های مربع در سیاره بتا بیشتر بود ولی قانونی نبود که همیشه صادق باشه.

تنها تفاوت ثایتی که بین این دو گروه از رباتها تونستم پیدا کنم شکل پاهای اونها بود که هر گروه شکل مشترکی که بشه اونها رو شناسایی کرد داشتند.