Menu
نویسنده مطلب : سعیده احمدزاده

مطلب مورد بحث:

نظم شخصی در پانزده دقیقه (قانون ۱۵ دقیقه)


من خیلی وقته که زبان انگلیسی رو گذاشتم کنار و هر چی بلد بودم هم یادم رفته و هر روز دلم می خواد تمرین کنم اما وقت کم میارم! اما نمی دونم چرا برا اینستاگرام وقت دارم؟!

از امروز یه برنامه ۱۵ دقیقه ای قبل از صبحانه برای خوندن یه جمله (حداقل یه جمله) انگلیسی میزارم و بعد میرم صبحانه می خورم .تو چهل روز حداقل ۳۰ تا جمله خوندم .