Menu
نویسنده مطلب : محمد فیروزی

مطلب مورد بحث:

خبرهای خوب و افکار مثبت روزانه را چگونه تحمل می‌کنید؟


من از طرفداران خرید اینترنتی هستم و معمولا هر چیزیکه بشود از این طریق خریداری نمود به خرید معمولی ترجیحش میدهم.

یکی از خریدهایم ، ساعت هوشمند بود که متاسفانه خوب از آب در نیامد و حالا باقی ماجرا در قالب همین انواع شنوندگی بین من و همسرم:

مخرب و منفعل: همسرم سری تکان میدهد به نشانه ی افسوس و در افق گم می شود.

مخرب و فعال: همسرم سری به نشانه ی افسوس تکان می دهد ، چندتایی هم فحش نثارم می کند و می گوید نگفتم خرید اینترنتی عاقبت ندارد. طبیعتا امشب از چای و شام هم خبری نیست، به سبک سریال های ایرانی

سازنده و منفعل: همسرم در حالیکه نگاهی می کند مبنی بر اینکه اشکالی ندارد و پیش می آید ، راهی آشپزخانه می شود برای سرو چای، دیگه واقعا سریالش آبکی شد.

سازنده و فعال: زبان بدن  همسرم حاکی از حمایت کامل و اینکه هیچ اشکالی ندارد ، او همچنین با صحبت هایش به من آرامش میدهد و اطمینان خاطر که بار بعدی خریدت حتما موفقیت آمیز خواهد بود، او همچنین برای رفع خستگی و ناراحتی ام از این خرید، با یک فنجان چای یا قهوه سورپرایزم می کند.