Menu
نویسنده مطلب : زینب یوسفی

مطلب مورد بحث:

رابطه شادمانی با شیوه‌ی نگاه به گذشته، حال و آینده


قسمت های نه چندان کوتاه برای من بسیار خاطرات بدی را تجربه کردم، هر چند خاطرات خوب هم داشته ام، حال برای من هم جذاب هست چون در مسیر تحول هستم هم ترسناک به خاطر اینکه بعضی مواقع دچار احساس های منفی به خاطر یه سری از خاطره ها و احساس ناراحت کننده در گذشته دارم و نسبت به آینده نیز چون نمی دانم چی پیش میاد یه کم نگرانم می کند در ضمن امید به خدا هم دارم