Menu
نویسنده مطلب : مهدی جلالی

مطلب مورد بحث:

سوالهای مصاحبه شغلی | سنجش توانایی تصمیم گیری


یکبار در مصاحبه شغلی، از مصاحبه شونده ها پرسیدیم: آیا حاضری برای پیشبرد اهداف شرکت دروغ بگی؟

تعداد کمی جواب مثبت دادند. و دلیلش رو هم مامور بودن و معذور بودن کارمندان در قبال مدیران شرکت ذکر میکردند.

اکثریت جوابشون منفی بود. و اغلب با جملاتی کلیشه ای، که نشون میداد شاید چندان هم بهش اعتقادی نداشته باشند، دلایل خودشون رو توضیح میدادند.

اما، یک نفر در جواب گفت: نه، حاضر نیستم برای اهداف شرکت دروغ بگم، و اگه متوجه بشم که مدیران شرکت هم برای پیشبرد اهدافشون دروغ میگن، همون لحظه استعفا میدم! ما این شخص رو استخدام کردیم. چون از همه بهتر میدونست اگه در چنان موقعیتی قرار بگیره تصمیمش چیه.