- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : محسن روشن

مطلب مورد بحث:

مدل مفید، نه مدل درست؛ مسئله‌ی مدل سازی این است


مدل سیاسی:  به نظر می رسد بتوان گفت، در ساده ترین شکل روابط خارجی کشورمان به دو صورت کلی تقسیم می شود: اول کشورهای دوست ( با ما)  و دوم کشورهای غیر دوست (بر ما)

مدل اجتماعی: مدل زندگی اجتماعی روستائی در نواحی سردسیر ایران

مدل اقتصادی: مدل اقتصاد کشورهای  وابسته به  صادرات یک کالای خاص مثل ایران به نفت، کوبا به شکر و …

مدل  فرهنگی: مدل فرهنگی شمال  کشور ایران: فرهنگی پایه ریزی شده برمبنای شادی، کار فصلی و تساهل