Menu
نویسنده مطلب : حمید مرادی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


اگر بپذیریم که افراد موفق بیشتر به مسایل درونی می پردازند و مشکلات آن ها بیشتر از نوع مشکلات و گفتگوهای درونی است، پس احتمالا رنجی که بابت مشهور شدن، از دست دادن دوستان و … می کشند خیلی رنج بزرگی به حساب نمی آید.

و اگر بپذیریم که موفقیت حاصل انتخاب های دشوار است. انتخاب هایی که باید یک چیز ارزشمندی فدای چیز ارزشمندتری شود، پس انتخاب بزرگترین رنجی است که یک فرد موفق متحمل می شود.

این واضح است که انسان موفق، به دلیل تمرکز بر هدف و راه خود و پرسیدن سئوال هایی از جنس اینکه دقیقا به دنبال چه هستم، مجبور به حذف بخش هایی از علایق، استعدادها و نادیده گرفتن بخشی از وجود خود می شود.

پس اگر تعریف موفق بودن را درست فهمیده باشم، موفقیت درآمدن حصار امن انتخاب نکردن ها، پاگذاشتن به دنیای مبهم تصمیم و حرکت به سمت هدفی است که هر روز ارزیابی و تدقیق می شود.