Menu
نویسنده مطلب : حضرتی

مطلب مورد بحث:

تعریف پروژه چیست و تفاوت پروژه و عملیات از کجا آغاز می‌شود؟


تمرین ۱

پروژه اخذ مدرک زبان

می توان گرفتن مدرک زبان را به عنوان پروژه تعریف کرد.

برای این پروژه نقطه شرپع و پایان تعریف کرد

و اینکه خروجی اینکار که اخذ مدرک هست و با اخذ مدرک پروژه بسته می شود.

 

تمرین ۲

فعالیت واحد فروش

محصول جدیدی توسط سازمان تولید شده و برای این محصول کمپین تبلیغاتی تعریف میشود

واحد فروش در کنار کارهای خود، پروژه کمپین تبلیغاتی معرفی محصول جدید را راه اندازی می کند، و بعد از اتمام پروژه میشود آن را بست.