Menu
نویسنده مطلب : پریسا صدق

مطلب مورد بحث:

چگونه برنامه ریزی کنیم که آن را دوست داشته باشیم؟


برنامه ریزی خیلی خوبه اما نباید خیلی خشک و بی روح باشه ما  برای خودمون برنامه میریزیم و باید منعطف باشیم در ضمن باید بدونیم می خوایم چه کار کنیم

بنظرم توی این دنیای پر استرس و پر تنش اگر خودمون هم یک تنش و برنامه هدف خارج از ظرفیت رو دوش خودمون بزاریم نه تنها انجامش نمی دیم بلکه یک استرس جدید هم به خودمون اضافه می کنیم پس باید هدفهای واقعی که براساس وضع موجود هست و کارهایی که واقعا می تونیم انجام بدیم را تبدیل به یک برنامه موفقیت آمیز و جالب بکنیم

و این یعنی من از خودم توقع کارهای خارج از توانم را نداشته باشم