Menu
نویسنده مطلب : مینا حاصلیان

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


گاهی وقتا و توی برهه هایی این آیا ها برام پررنگ تر می شه

آیا من تو مسیر درستی قدم گذاشتم یا دارم اشتباه فکر می کنم

ایا روابط من با دوستانم در جهت مثبتیه یا نه

ایا زندگی اون جوریه که می خواستم باشه یا از ارزوهام خیلی خیلی فاصله گرفتم