Menu
نویسنده مطلب : فاطمه خوانساری

مطلب مورد بحث:

پرورش استعدادها - داشته های من چیست؟


سلام و وقت بخیر

من هیچ وقت فکر نمی کردم این تمرین در عین  آسونی آنقدر سخت باشه.
مهربان، فداکار، وفادار و رازدار
غصه خور-در همدردی با دیگران بی نظیر
پشتکار زیادی دارم
مسئولیت پذیر و پیگیری کارها تا مشخص شدن نتیجه
انعطاف پذیر، تحمل شرایط سخت و حفظ کردن آرامش در بدترین شرایط
درست کردن انواع ترشی و … بسیار عالی
استعداد فوق العاده در درست کردن پازل
وقت شناس و دقیق
با سپاس از گروه متمم