Menu
نویسنده مطلب : مرضیه مصلی نژاد

مطلب مورد بحث:

آرکتایپ‌های سیستمی | موفقیت سهم موفق‌هاست


وقتی‌که کامنت یکی از دوستان به هر دلیلی موردتوجه قرار می‌گیرد و امتیاز بالایی کسب می‌کند، این امتیاز بالا باعث اقبال دیگران به آن کامنت و افزایش امتیازهای آن کامنت به صورت تصاعدی می‌شود. برعکس اگر کامنتی در اولین روزهای خود قادر نباشد که به‌اندازه کافی امتیاز کسب کند و امتیازی کمتر از ۳ داشته باشد، همین مسئله باعث امتیاز ندادن دیگران به کامنت می‌شود و این کامنت ممکن است هرگز به‌اندازه مطالب موجود در خود موردتوجه قرار نگیرد.