Menu
نویسنده مطلب : محمد مولایی

مطلب مورد بحث:

ویژگی های یک برنامه ریزی موفق | هدف گذاری کافی نیست


با سلام.

اخیرا مسئولیت برگزاری یک همایش رایگان برای معرفی محصولات شرکت، در یکی از شهرها به من واگذار شد. اولین چالشی که باهاش مواجه شدم، عدم توجه به وضع موجود بود: بدون توجه به بازار هدف و مخاطبین بالقوه و ظرفیت اداری دعوت از مهمانان، به سراغ انتخاب سالن رفتم. بهترین سالن با توجه به شاخص های مورد نظر شرکت انتخاب شد و حالا من مجبور بودم به هر شکلی، ظرفیت سالن رو تکمیل کنم.

چالش دوم، عدم در اختیار داشتن شاخص ارزیابی: از آنجاییکه حضور در همایش رایگان بود، من روش مطمئنی برای تخمین تعداد مهمان ها نداشتم و تا آخرین لحظه استرس پر نشدن سالن یا حضور بیش از ظرفیت مهمان ها، آزارم میداد.

امیدوارم در تقسیم اجزای برنامه ریزیم بر اساس درس، دچار اشتباه نشده باشم – که اگر اینطور بود، خوشحال میشم اصلاح بفرمایید.