Menu
نویسنده مطلب : معراج

مطلب مورد بحث:

راهکارها را با توجه به محدوده اثر و افق زمانی آنها تحلیل کنید


با سلام

با توجه به مطالعه این درس یک خاطره از دوران آموزشی خدمت مقدس سربازی بام یادآوری شد که میشه به این موضوع ربط داد

تو دوران آموزشی که خاطرات تلخ و شیرین زیادی داره و این خاطره شاید آقایون رو به خاطرات اون دوران ببره ، تو پادگان آموزشی ما فرماندهان بزرگوار ما دائما از کثیف بودن محیط پادگان شاکی بودن و تنبیه های متنوع زیادی رو برای ما در نظر میگرفتن و البته در مواردی هم حق داشتن چون واقعا محیط کثیف بود و مقصر ما بودیم ولی از دیگاه اول ولی اگر شخصی یه مقدار دقت بیشتری به خرج میداد ومسئله جوره دیگه ایی نگاه میکرد مقصر ما سربازا نمیدونست چون تو پادگان به اون بزرگی کلا پنج الی شیش عدد سطل زباله وجود داشت که اونهادهم تو خیایبون اصلی پادگان بود و دور از دسترس سربازان و این امر ناخودآگاه باعث میشد که زباله ها در محیط پادگان رها بشه

تو جلسه پرسش پاسخی که سربازها با فرمانده ها داشتن این مسئله رو مطرح کردم ومسوول مستقیم حل این مشکل شدم و با پیگیری هایی که انجام دادم تونستم مسئله تمیز بودن کل منطقه گروهان و با تعدادی سطل زباله که از پشتیبانی گرفتم حل کنم و روزی که داشتم پادگان و ترک میکردم دیدم همین اتفاق در محیط گروهان و گردانهای دیگر هم افتاده و این امر مسلما دیگر شکایت فرمانده ها از کثیف بودن محیط وتنبیه سربازان رو کاهش میده و سربازهایی که بعد ازما وارد اون پادگان میشن میتونن از این راهکار استفاده کنن .

من اون روز شاید معنی افق زمانی و محدوده اثر راه حل نمیدونستم ولی با راهکاری که که پیشنهاد دادم تونستم تا حدودی مسئله کثیف بودن محیط کل پادگان در دوره ایی که خودم اونجا بودم و بعد از خودم حل کنم .