Menu
نویسنده مطلب : نیلوفر شیری پور

مطلب مورد بحث:

تاریخچه تبلیغات در ایران و جهان | مرور پنج مرحله کلیدی در صنعت تبلیغات


به نظر من تبلیغات به روندی خواهد رفت که متناسب با هر شخصیت که میتواند این شخصیت داری ویژگی های متناقض هم باشد ، خواهد شد . در واقع رقابت ها شدیدتر باعث بروز خلاقیت های بیشتری نیز میشوند.
شرکت ما چند وقتی است برای زدن یک کاتالوگ و ساخت یک فیلم صنعتی در پی یک آژانس تبلیغاتی خوب میگردد ما با بیش از ١٠ آژانس جلسه برگزار نمودیم آنقدر حرفهایشان شبیه به هم بود که نتوانستیم تشخیص دهیم کدام بهترند حتی با دیدن نمونه کارها. در واقع ما برای یک هدف رفته بودیم و متوجه شدیم چقدر ایراد داریم خودمان نمیدانستیم ، برخی از این آژانس ها با اینکه ما لگو خوبی را قبلا با کمک یک تیم متخصص ایجاد کرده بودیم ، به ما گفته اند لگوی شما خوب نیست و کلا مشکلات شما در امر تبلیغ است. همان موقع یاد یکی از ویدیو های ضبط شده ی آقای شعبانعلی افتادم و آن را برایشان تعریف کردم ، عکس العملشان جالب بود!!!!
شعبانعلی گفته بود هر کس در هر شاخه ای تخصص دارد میگوید کلیه مشکلات از آنجا آب میخورد.
در واقع ما متوجه شدیم آژانس های تبلیغاتی با این پرسش مشکل دارند؟ بازدهی این گونه تبلیغات چقدر میتواند باشد.
من در این جلسات أرقامی از هزینه شنیدم که خودم جای مدیر عامل بیچاره یمان ترسیدم( لطفا اگر کسی استرتژیست خوب و آژانس تبلیغاتی خوب میشناخت پیشنهاد کند، دیگر از این سر در گمی خسته شده ام)